Loren Aernouts

Project manager
+32 499 48 55 75‬

Loren is interieurarchitect, stedenbouwkundige en ruimtelijk planner en werkt binnen Endeavour aan gebruik en toe-eigening van de publieke ruimte, het breed toegankelijk en toepasbaar maken van participatie, kennisverspreiding over participatiemethodieken, diverse actoren verbinden over thema’s, woonvraagstukken, transitie in de stad en leefomgeving.